چگونگی لیزر موهای زائد کل بدن خیلی تفاوتی با هر قسمت از بدن ندارد اما قسمت هایی از بدن مانند بیکینی و دور چشم هستند که باید توجه ویژه تری به آنها کرد اما با توجه به یکسان بدون شرایط میتوان گفت لیزر موهای زائد کل بدن در 1 ساعت هر جلسه انجام میشود

لیزر موهای زائد صورت

موهای زائد صورت مخصوصا برای خانم ها دردستری است که به راحتی حل نمیشود و دائما باید در حال موزدایی باشند مخصوصا برای کسانی که پر مو هستند بهترین راه برای نابودی دائمی لیزر میباشد . بهتر است از دستگاه الکس کندلا استفاده شود چرا که این دستگاه دارای سیستم کولینگ است و از سوختگی احتمالی جلوگیری میکند.

فیلم زیر لیزر موهای زائد صورت را نشان میدهد

لیزر موهای زائد دست

دومین قسمت پر طرفدار بدن لیزر موهای دست است. دستی که لطافت داشته باشد فقط با از بین رفتن کامل موها محقق میشود یا با اپیلاسیون یا با لیزر قیمت اپیلاسیون پاین است اما همیشگی نیست اما لیزر دائمی و همیشگی اما گران تر این شما هستید که باید تصمیم بگیرید ایا دوست دارید یکبار برای همیشه از موهای زائد رهایی یابید یا خیر.